Stephen R. Covey: The 7 Habits of Highly Effective People & The 8th Habit

 

SIŲSTIS AUDIOKNYGOS PRIEDĄ (PDF)

 

Ši Styveno Kovi knyga (tiesa, be aštuntojo įpročio) buvo išleista Lietuvių kalba dar 2006 metais pavadinimu “7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“, nors gal kiek tikslesnis pavadinimo vertimas vis dėlto būtų “7 ypač efektyvių žmonių įpročiai”. Žodį “efektyvumas” autorius iliustruoja Ezopo pasakėčia apie žasį, dedančia auksinius kiaušinius ir pabrėžia kad, jo manymu, žodis “sėkmė” yra netinkamas, kadangi daugelio mūsų galvose turi senųjų socialinių vertybių atspalvį – požiūrį “Sėkmė – tai turėti VISKĄ”. Efektyvumas, pagal Kovį, tai:

 1. Gebėjimas gauti tai, ko nori.
 2. Gebėjimas gauti tai, ko nori taip, kad galėtum gauti vėl, ir vėl, ir vėl.

Pirmą kartą ši knyga išleista 1989 metais ir yra visiška savo asmenybės tobulinimo klasika.

Ką aš manau apie ją? Jei trumpai, manau, kad jau seniai man ją reikėjo perskaityti. Manau, kad mokyklose ją turėtų įtraukti į privalomosios literatūros sąrašą moksleiviams 11-12 klasėje. Na, bent jau aukštųjų mokyklų studentams. Be to, reikėtų bent kas 2-3 metus profilaktiškai perskaityti jei ir ne visą knygą, konspektus tai tikrai- kad įvertintum, kur šiuo metu esi ir prisiminti, kur link eini.

Į mano rankas (tiksliau, ausis) ši audio knyga pateko tik 2012 metų kovą- tada perklausiau 3h sutrumpinimą, įskaitytą paties Stephen R. Covey, bet sužinojau pakankamai, kad pradėčiau formuoti pirmuosius įpročius. Planuoju už metų perskaityti visą knygą lietuvių kalba, nors tikiuosi, kad tuo metu jau bus galima rasti ir audio knygą lietuviškai.

Santrumpa

Knygos tikslas – padėti žmonėms išmokti efektyviai gyventi sėkmingą gyvenimą. Autorius moko, kaip pažaboti savo asmininį ir tarp-asmeninį augimą ir tobulėjimą, tačiau nežada greitų rezultatų. Priešingai, perspėja kad šis kelias reikalauja daug pastangų ir kantrybės, tačiau ilguoju laikotarpiu padeda padidinti produktyvumą, pasiekti asmeninių ir profesinių tikslų ir palaikyti gražius santykius su savo aplinka – verslo partneriais, draugais bei artimaisiais.

Įprotis knygoje apibrėžiamas kaip žinių, įgūdžių ir norų sankirta. Tai trys būtinos sąlygos įpročiui suformuoti. Iš esmės visi šie įpročiai atrodo savaime suprantami, tačiau, kaip autorius pastebi, dažnai elgiamės priešingai, nei mums liepia sveikas protas, todėl būtina suformuoti teisingus įpročius.

Kovi įvardija tris asmenybės brandos lygius:

 1. Priklausomybė
 2. Nepriklausomybė
 3. Tarpusavio priklausomybė

Priklausomybė – tau reikia kitų žmonių tam, kad gautum tai, ko tu nori. Tai “Tu” požiūris: “Tu rūpinkis manimi. Tu ištrauk mane iš bėdos. Arba nesirūpink, bet tada aš Tave kaltinsiu dėl pasėkmių”.

Nepriklausomybė – tu laisvas nuo kitų įtakos- kontrolės, palaikymo, pagalbos ir pan. Pats gali gauti tai, ko nori- savo pastangomis. Tai “Aš” požiūris: “Aš pats galiu tai padaryti, Aš esu atsakingas, savarankiškas, Pats galiu rinktis”.

Tarpusavio priklausomybė – tai “Mes” mąstymas: “Man reikia Kitų žmonių tam, kad Kartu pasiektumėm Bendrus tikslus. Tik Bendromis jėgomis, Mes galim gauti geriausius rezultatus”.

Įpročiai

Pirmieji trys įpročiai- kelias į Nepriklausomybę. Autorius tai vadina “asmenine pergale” (private victory). Čia mokoma savarankiškumo, savikontrolės ir savivaldos:

 1. Būk proaktyvus.
 2. Prieš pradėdamas, pagalvok apie rezultatą.
 3. Prioritetizuok.

Tik susitvarkę su savimi, galime siekti Tarpusavio priklausomybės – to moko kiti trys įpročiai:

 1. Mąstyk “win-win” (abipusė pergalė).
 2. Stenkis iš pradžių suprasti kitą, tik tada- pats būti suprastas.
 3. “Sinergizuok”.

Pasiekę “viešąją pergalę” (public victory) t.y. išmokę efektyviai dirbti su kitais- komandoje, bendradarbiaudami, komunikuodami, kartu kurdami- galime sėkmingai siekti bendrų tikslų.

Paskutinis, septintasis įprotis:

 1. Galąsk pjūklą.

Tai įprotis nuolat tobulėti, padėsiantis patirti pirmuosius šešis įpročius visiškai kitu kampu, pasiekti vis aukštesnį produktyvumo lygį.

Pamatiniai dėsniai

Visi šie įpročiai paremti pamatiniais dėsniais. Tai universalūs gamtos dėsniai, kurių mes negalime pakeisti- tokie, kaip gravitacija. Šie dėsniai nulemia realybę- tokią, kokia ji yra iš tiesų. Tik priėmę šią tiesą, ir vadovaudamiesi pamatiniais dėsniais, mes galime tapti savo gyvenimo lyderiais. Tik tada galime teigti, kad gyvenimas yra mūsų rankose. Čia labai svarbus momentas ir dar kartą pasikartosiu, kad dėsnių mes negalime pakeisti, paneigti ar nuslėpti, viskas gyvenime vyksta pagal šiuos dėsnius. Mes valdome savo veiksmus, bet šių veiksmų pasekmes lemia dėsniai, todėl svarbu, kad mūsų vertybių sistema būtų suderinta su pamatiniais dėsniais.

Paradigma

Kitas be galo svarbus konceptas – Paradigma. Paprastai šnekant, Paradigma – tai mūsų įsivaizdavimas, kaip viskas yra. Tai mūsų įsivaizduojama realybė. Šis įsivaizdavimas priklauso nuo mūsų praeities, mūsų potyrių. Tai mūsų prielaidos apie gyvenimą. Visi mes manome, kad matome pasaulį tokį, koks jis yra, bet iš tiesų, mes jį matome tokį, kokie esame patys. Mes projektuojame iš savo patirties tam tikrą vaizdą, modelį, lūkesčius, tam tikras prielaidas apie tai, kokia realybė iš tiesų yra ir galvojame, kad taip ir yra. Žmogus gali apibūdinti save, tave, situaciją, kaip kad apibūdintų ją tokią, kokia ji yra. Iš tiesų jis apibūdina save t.y. kaip jis įsivaizduoja save, tave, situaciją. Tai požiūris iš jo atskaitos taško, tai jo pasaulėžiūra, jo vertybių sistema, jo autobiografija, kitaip tariant- jis apibūdina save ir projektuoja į išorę.

Tai svarbu, nes žmogui pasikeisti yra labai sunku, tai reikalauja daug pastangų, be to, jis gali jaustis nelaimingas, jei nežino, dėl ko tai daro. Kur kas paprarsčiau ir efektyviau yra keisti ne jo elgesį, ne požiūrį, o paprasčiausiai jo paradigmą t.y. kaip jis apibūdina, kaip mato save, už ką yra atsakingas.

Jei dar ne visai aišku, kas yra paradigma, pasitelksiu MRU Profesoriaus Rimvydo Jasinavičiaus apibrėžimą: “Paradigmos – tai akiniai, pro kuriuos mes matome pasaulį. Tai vertinimų sistema, kuri “sijoja” mus “atakuojančią” informaciją”.

Šiek tiek plačiau apie Įpročius

Pabaigai, norėčiau trumpai nupasakoti, kas gi tie septyni įpročiai:

1. Būk proaktyvus (be proactive). Čia Kovi moko, jog tavo gyvenimas turėtų būti tavo vertybių, o ne jausmų, rezultatas; Tavo sprendimų rezultatas, o ne aplinkybių pasekmė. Būti proaktyviu reiškia imtis iniciatyvos tam, kad atsitiktų geri dalykai. Tu pats kuri savo ateitį. Panaudodamas programuotojo metaforą, autorius teigia, kad proaktyvumas- tai susivokimas, jog tu esi programuotojas. Čia mokoma susikurti savo viziją.

2. Prieš pradėdamas, pagalvok apie rezultatą (begin with the end in mind). Naudodamas tą pačią programuotojo metaforą, autorius sako – jei jau esi programuotojas, tai parašyk programą. Nustok gyventi kažkieno kito parašytą programą- pats suplanuok kokį gyvenimą nori gyventi. Čia mokoma asmeninės lyderystės, misijos reikšmės bei kaip ji kuriama.

3. Prioritetizuok (first things first). Pasakodamas apie prioritetizavimą, Kovi pateikia jo laiko planavimo matricą, kurią perpiešiau čia. Didžiają laiko dalį mes praleidžiame spręsdami tai, kas Skubu (dega) t.y. I ir III kvadrantuose, tačiau nerandame laiko tam, kas yra iš tiesų Svarbu. Skirdami laiko prevencijai, turėsime mažiau degančių reikalų. Taip pat reikia gerai pagalvoti, kas krenta į trečią kvadrantą – t.y. dalykai, kurie sudaro skubos įspūdį, nors iš tiesų yra visiškai nesvarbūs. Iš esmės III ir IV kvadrantus galima visiškai eliminuoti, nes, pagal apibrėžimą, jie yra nesvarbūs.

4. Mąstyk “win-win” (think win-win). Šis įprotis, tai abipusės naudos ieškojimas bet kokioje situacijoje. Principas, kuriuo jis pagrįstas – perteklius. Neturėtum bijoti dalintis žiniomis, kompetencijomis, pelnu ir pan. su kitais dėl to, kad visko yra apstu. Tiesa, dauguma žmonių tuo netiki ir mąsto dichotomijomis (autoriaus naudojamas terminas) – jei vienas laimi, kitas pralaimi; jei vienas stiprus, kitas silpnas. Tai pasireiškia darbe, santuokoje, bendravime su vaikais. Dažnai žmonės yra linkę ieškoti kompromisų ir vadina tai win-win, nors iš tiesų praktiškai visada tai būna loose-loose (abi pusės pralaimi). Svarbu pastebėti, kad šakniniai pamatai šiam įpročiui yra pirmieji trys įpročiai.

5. Stenkis iš pradžių suprasti kitą, tik tada- pats būti suprastas (seek first to understand, then to be understood). Įvykių seka čia yra pagrindas. Kiekvienas mūsų nori būti išklausytas ir suprastas, tačiau dauguma žmonių klauso tam, kad replikuotų, ne tam, kad suprastų, ką kitas žmogus nori pasakyti. Noras, kad tave suprastų, tai noras jaustis mylimu. Tačiau jei iš tiesų nori savo bendravimu padaryti kažkokį poveikį, iš pradžių pats turi būti paveiktas t.y. turi labai gerai suprasti, ką pašnekovas iš tiesų nori pasakyti. Tai galioja visuose santykiuose – su antrąja puse, vaikais, bendradarbiais, verslo partneriais ir t.t. Kiekvienas mūsų gyvename savo subjektyviame pasaulyje, kiekvienas realybę suprantame savaip. Norėdami apjungti du visiškai skirtingus pasaulius, dvi skirtingas realybes, iš pražių turime jas pripažinti ir pažinti.

6. “Sinergizuok” (synergize). Tam tikra prasme, šis įprotis yra ketvirtojo ir penktojo įpročių vaisius. Kuomet žmonės pradeda visiškai nuoširdžiai ir atvirai bendrauti, prasideda “magija”. Kompromisas- tai kai 1 + 1 = 1.5, o Sinergija – tai 1 + 1 = 3, 4, 10, 50 ar daugiau. Vis dėlto, paprastai sinergijos rezultatas būna 1 + 1 = 0.5 – tai konfliktų, nesusikalbėjimo ir nesusipratimų pasekmė. Tai energijos švaistymas, kadangi vienas žmogus gali nuveikti daugiau nei du žmonės kartu sudėjus. Tikros sinergijos rezultatas yra didesnis nei visų dalyvių indėlių suma. Tai kūrybinės energijos rezultatas. Palyginimui autorius pateikia ausis, kurios apjungtos padeda jausti kryptį. Sinergijos pagrindas – žmonių skirtumai. “Sinergizuoti” – ne šiaip toleruoti ar pripažinti, kad žmonės yra skirtingi, bet visiškai nuoširdžiai švęsti skirtumus, suvokiant kad būtent skirtingume slypi ypatinga kūribinė energija. Šiai energijai išlaisvinti reikia visiško tarpusavio supratimo, bendros vizijos ir pamatiniais dėsniais grįstos vertybių sistemos.

7. Galąsk pjūklą (sharpen the saw). Kada paskutinį kartą buvai taip užsiėmęs vairavimu, kad neturėjai laiko įsipilti kuro? Pristatydamas šį įprotį Kovi papasakoja istoriją apie išvargusį vyriškį, valandų valandas pjaunantį žolę atšipusiu dalgiu- tokį užsiėmusį, kad neranda laiko pagalasti dalgį. Septintasis įprotis- tai įprotis atsinaujinti, nuolat pasitikrinti, ar gyveni subalansuotą gyvenimą, įprotis tobulėti. Teisingai įvaldytas, šis įprotis padės vis geriau ir geriau įsisavinti kitus šešis įpročius. Šis, kaip ir kiti šeši įpročiai, priklauso antram laiko planavimo matricos kvadrantui- jis be galo svarbus, tačiau nėra skubus. Ne jis “veikia” mus, o mes jį turime “veikti”. Kovi įvardija keturis subalansuoto gyvenimo aspektus: kūną, protą, sielą ir santykius (socialinę/emocinė pusę) ir šiame skyriuje juos nuodugniai išanalizuoja.

Aštuntasis įprotis

8. Nuo efektyvumo prie didingumo (from effectiveness to greatness). “Pasaulis pasikeitė- iššūkiai dabar pasiekė kitą mastą. 7 įpročiai vis dar labai svarbūs- tai universalios taisyklės, kadangi dėsniai niekada nesikeičia. Tačiau to nebeužtenka- šiandien 7 įpročiai yra būtina sąlyga išgyventi. Reikia siekti daugiau, nei tik būti efektyviu. Reikia siekti didingumo, pasitenkinimo, aistringo darbo ir ypatingo pasiaukojimo.” Kitaip dar šį įprotį autorius perfrazuoja: “Rask savajį pašaukimą (voice) ir įkvėpk kitus jų ieškoti”. Pašaukimą arba individualią žmogaus prasmę jis įvardija kaip šių keturių savybių sąjungą: Talentas- ką tu moki gerai daryti, Aistra- ką tu mėgsti daryti, Sąžinė- kas, tavo manymu, yra teisinga, ką turėtum daryti, Poreikis- sritis, kur yra nepasitenkinimas, kur yra vietos kurti pridėtinę vertę.

Ši knyga dar nėra išversta į Lietuvių kalbą.

Apibendrinimas

Kaip minėjau, šią audio knygą atradau visai neseniai, tačiau net ir praėjus vos pusmečiui nuo perklausymo, pavyko pasiekti gerų rezultatų. Knygoje aprašyti principai daro didelę įtaką teigiamam mano santykių su kitais žmonėmis vystimuisi, vidinei būsenai bei kasdienybei apskritai. Manau, dar ne kartą minėsiu, dabar jau amžinatilsį, Stephen R. Covey analizuodamas kitas knygas, kadangi jis turėjo įtakos daugybei vėliau parašytų knygų, ir buvo pavyzdys ne vienam gyvenimo mokytojui.

Kalbant apie gyvenimo mokytojus, labai rekomenduoju paklausyti audio įrašo, kuriame garsusis Tony Robbins kalbina Stephen R. Covey.


Apie Autorių

Aurimas Mikalauskas

Facebook Instagram YouTube

Audioknygos mane lydi kelionėse, sportuojant, vartantis paplūdimyje, važiuojant dviračiu, kartais net ir miegant. Knygą paimti į rankas ne visada spėju, o audioknygai laiko randu kasdien. Plačiau.


Pasidalink: