image-from-one-of-the-books

Kada tu pradėjai skaityti knygas? Aš tai gal kokioj 11-oj klasėj, tai mane ši žinia ypač nudžiugino:

Net 78 mokyklos laikų knygos, knygelės ir novelės yra visiškai nemokamai ir visiškai teisėtai prieinamos audioknygų pavidalu!

Šios knygos buvo įgarsintos Ugdymo Plėtotės Centrui vykdant ES lėšomis remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Štai šios 78 audioknygos:

 1. Jonas Aistis – „Peizažas“
 2. Alis Balbierius – „Giedančios upės“
 3. Jonas Basanavičius – „Lietuviškos Pasakos“
 4. Jonas Biliūnas – „Brisiaus galas“
 5. Jonas Biliūnas – „Kliudžiau“
 6. Jonas Biliūnas – „Kūdikystės sapnai“
 7. Jonas Biliūnas – „Laimės žiburys“
 8. Kazys Boruta – „Baltaragio malūnas, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“
 9. Kazys Boruta – „Jurgio Paketurio klajonės“
 10. Frances Hodgson Burnett – „Paslaptingas sodas“
 11. Lewis Carroll – „Alisa stebuklų šalyje“
 12. Susan Coolidge – „Ką nuveikė Keitė“
 13. Petras Cvirka – „Vaikų karas“
 14. Rimantas Černiauskas – „Jūra yra sūri“
 15. Vladas Dautartas – „Žydrieji Jungos“
 16. Daniel Defoe – „Robinzonas Kruzas“
 17. Kristijonas Donelaitis – „Metai“
 18. Liudas Dovydėnas – „Naktys Karališkiuose“
 19. Arthur Conan Doyle – „Užrašai apie Šerloką Holmsą“
 20. Juozas Erlickas – „Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu“
 21. Juozas Erlickas – „Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose“
 22. Antoine de Saint Exupéry – „Mažasis princas“
 23. Sigitas Geda – „Baltoji Varnelė“
 24. Broliai Grimai – „Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos“
 25. Leonardas Gutauskas – „Paukščių takas“
 26. Wilhelm Hauff – „Haufo pasakos“
 27. Homeras – „Odisėja“
 28. Jurga Ivanauskaitė – „Kelionė į Šambalą“
 29. Jurga Ivanauskaitė – „Kelionių alchemija“
 30. Jurgis Jankus – „Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis“
 31. Vincas Krėvė – „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“
 32. Vincas Krėvė – „Galvažudys“
 33. Vincas Krėvė – „Skerdžius“
 34. Valdemaras Kukulas – „Vėjo birbynė“
 35. Selma Lagerlöf – „Portugalijos karalius“
 36. Maironis – „Pavasario balsai“
 37. Aidas Marčėnas – „Žmogaus žvaigždė“
 38. Vanda Markovska – Graikų mitai
 39. Marcelijus Martinaitis – „Pelenų antelė“
 40. Adomas Mickevičius – „Gražina. Konradas Valenrodas“
 41. Lucy Maud Montgomery – „Anė iš Žaliastogių“
 42. Gendrutis Morkūnas – „Vasara su Katšuniu“
 43. Salomėja Nėris – „Anksti rytą“
 44. Salomėja Nėris – „Eglė Žalčių karalienė“
 45. Kostas Ostrauskas – „Jūratė ir Kastytis“
 46. Sigitas Parulskis – Eilėraščiai
 47. Vincas Pietaris – „Algimantas“
 48. Edgar Allan Poe – „Raudonosios mirties kaukė“
 49. Eleanor H. Porter – „Poliana“
 50. Sigitas Poškus – „Nebaigta pasaka“
 51. Vytautas Račickas – „Jos vardas Nippė“
 52. Vytautas Račickas – „Zuika padūkėlis“
 53. Henrikas Radauskas – Eilėraščiai
 54. Bronius Radzevičius – „Link Debesijos“
 55. Šatrijos Ragana – Irkos tragedija
 56. Antanas Ramonas – „Vilniaus legendos“, Pasakos
 57. Kazys Saja – „…kurio nieks nemylėjo“
 58. Kazys Saja – „Būrimas obuolio sėklom“
 59. Felix Salten – „Bembis. Bembio vaikai“
 60. Jurgis Savickis – „Kelionės“
 61. William Shakespeare – „Romeo ir Džuljeta“
 62. Johanna Spyri – „Heida“
 63. Balys Sruoga – „Giesmė apie Gediminą“
 64. Harriet Beecher Stowe – „Dėdės Tomo trobelė“
 65. Petras Tarasenka – „Perkūno šventykloje“
 66. Mark Twain – „Tomo Sojerio nuotykiai“
 67. Antanas Vaičiulaitis – „Nidos žvėrys“, „Auksinė kurpelė“
 68. Judita Vaičiūnaitė – Eilėraščiai
 69. Norbertas Vėlius (sudarytojas) – „Kaip atsirado žemė“
 70. Norbertas Vėlius (sudarytojas) – „Sužeistas vėjas“
 71. Tomas Venclova – „Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų“
 72. Jules Verne – „Penkiolikos metų kapitonas“
 73. Antanas Vienuolis – „Padavimai ir legendos“
 74. Bitė Vilimaitė – „Papartynų saulė“
 75. Paulina Žemgulytė – „Rugsėji, šermukšnio uoga“
 76. Vytautė Žilinskaitė – „Kintas“
 77. Vytautė Žilinskaitė – „Nebijokė“
 78. Justinas Žilinskas – „Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas“

Kaip klausyti?

Nors lietuviškų audio knygų platforma Audioteka.lt jau paleista, Ugdymo Plėtotės Centras nesutiko šias nemokamas audio knygas patalpinti Audiotekoje, taigi apie tai, kaip patogiai klausyti audio knygų naudojant kitas priemones skaityk čia.

Smagaus klausymo!

P.S. Spėk, kokios audioknygos viršelis puikuojasi šio straipsnio viršuje!

Jūsų komentarai: