Absurdo matematika arba į kelis vagonus telpa žmogiškumas?

Ilgai svarsčiau, kaip galėčiau pristatyti Dalios Grinkevičiūtės audioknygą „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Tai kūrinys, kurio vertimai užsienio skaitytojams neseniai pristatyti Frankfurto ir Londono knygų mugėse. Užsienio skaitytojui šis kūrinys, matyt, įdomus, kaip istorinių įvykių liudytojos autentiškas pasakojimas, atveriantis skausmingą tremties patirtį totalitarinėje sovietų sistemoje. Tačiau mąstydama apie tai, kaip šią audioknygą pristatyti šiandien Lietuvoje, susidūriau su lavina jau tapusių standartiniais, tiek įprastais, kad rodos, juose nebelikę jokio emocinio svorio ir sąsajos su Dalios Grinkevičiūtės tekstu, sakiniais.

Ieškodama minčių užsukau į biblioteką ir pasiėmiau keletą knygų apie Stalino epochos metu vykdytus trėmimus Lietuvoje. Varčiau knygų lapus, kol akis „užkliuvo“ už teksto, nuo kurio ėmė šiurpti oda. Stalino epochos, totalitarinio režimo, absurdo matematika… tokia mirtinai tiksli:

  1. Reikia pervežti 12 000 šeimų x 3 = 36 000 žmonės
  2. Reikiamas vagonų žmonėms kiekis, skaičiuojant po 8 šeimas arba 24 žmones kiekvienam vagonui sudarys 36 000 / 24 = 1500 vagonų žmonėms.
  3. Kiekvienas ešelonas formuojamas iš 58 vagonų žmonėms, plius 4 vagonai apsaugai ir aptarnavimui (2 vagonai namų inventoriui, 1 vagonas konvojui ir 1 vagonas izoliatorius), iš viso ešelone 62 vagonai, todėl tam papildomai prireiks 104 vagonų.
  4. Bendras geležinkelio riedmenų poreikis specpervežimams nustatomas – 1604 vagonai, tai sudarys 1604 / 62 = 26 ešelonus.
  5. Ešelonai žmonėms pervežti bus pritaikyti vasaros sezonui (be krosnelių), su viršutiniais gultais, dviem langeliais be grotų, vieneriomis kilnojamomis kopėčiomis, vieneriomis aklinai užkaltomis durimis ir dviem angom vagone.

(Ištrauka iš 1948 m. balandžio 3 d. SSRS MGB apskaičiavimo dėl reikalingo Lietuvos tremtiniams išvežti geležinkelio vagonų kiekio. Tekstas iš: Eugenijus Grunskis „Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 metais“. Lietuvos istorijos institutas, Vilnius 1996. 228-229 psl.)

Norėčiau būti tikra, kad ši absurdo matematika tėra tik istorinis dokumentas iš valstybės archyvų, kad niekas dabar taip nebeskaičiuoja.

Ir tuomet supratau, kad Dalios Grinkevičiūtės kūrinys nėra vien tik atsiminimai apie tai, kas buvo, jis atskleidžia kaip veikia totalitarinis režimas, kaip pilnas absurdo ir paniekos žmogui, jis naikina viską, kas neatitinka jo reikalavimų, kas priešinasi jo kontrolei. Tai liudijimas apie tai, kas yra totalitarinis režimas. Ir tai nėra praeitis, tai nuolatinė žmonijos galimybė, kurios neturime teisės pamiršti.

Dalios Grinkevičiūtės atsiminimai – tai atviras žmogaus, išgyvenusio totalitarinės sistemos absurdą, patirties šaltinis ir tik nuo mūsų priklauso, ar mes sugebėsime šią patirtį perimti, išjausti, įsisąmoninti ir tapti išmintingesni, ar paliksime ją slėptis po „klasikinėmis“ lietuvių literatūros vadovėlių frazėmis.

Taigi, naujai išleista Dalios Grinkevičiūtės audioknyga noriu pakviesti tave ne tik dar kartą sugrįžti prie šio klasikinio lietuvių literatūros kūrinio ir jį išgirsti kitaip, savaip, bet taip pat Audioteka facebook paskyroje ar elektroniniu laišku adresu giedre@audioteka.lt pasidalinti savo ar kitų autorių mintimis (tai gali būti nuorodos į įdomius straipsnius, video, meno kūrinius ir kt.) apie Stalino epochą, totalitarizmą ir jo naudojamas priemones savo tikslams įgyvendinti, galbūt autentiškais žmonių, kuriems teko tremtinio dalia, pasakojimais. Juk užrašyti ar nufilmuoti gali ir pats.

Išmokti gerbti savo tautos ir kiekvieno jos nario skaudžius išgyvenimus, suvokti ir kalbėti bei kalbėtis apie jų reikšmę tiek šalies, tiek pasauliniame kontekste, nestigmatizuoti istorinių įvykių, bet atvirai diskutuoti apie juos, atsisakant nusistovėjusių klišių, tai kelias į išmintį, tautos patirties įsisąmoninimą ir priėmimą. Savos tautos, o tuo pačiu ir visos žmonijos, patirties suvokimas ir priėmimas gali padėti atpažinti besikeičiančius totalitarizmo pavidalus, atpažinti tas pačias grimasas po skirtingu grimu.

Šiandien noriu pasidalinti menininko Povilo Šarmaičio kurta Dalios Grinkevičiūtės audioknygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ konceptualia videoanotacija. Galbūt audioknyga ir ši videoanotacija bus inspiracija pokalbio apie tremtį ir/ar totalitarizmą pradžiai. Rekomenduoju klausyti su ausinėmis:


Apie Autorių

Giedrė Ringienė

Facebook

Audioknygos ir Audioteka man yra galimybė kurti, žaisti, keisti ir transformuoti: save, savo kasdienę rutiną, įprastus mąstymo modelius ir aplinką. Plačiau apie mane.


Pasidalink: