Laimės paslaptis pagal Eckhart Tolle (su garsu)

Ar dažnai jaučiate nepasitenkinimą, kuris yra tarsi jūsų nelaimingumo būsenos fonas? Daugybė žmonių su šią būsena yra susitapatinę, tačiau jie nesugeba pažvelgti į save iš šalies ir to pastebėti. O tą būseną gimdo tam tikros mintys ir nesąmoningi įsitikinimai. Tas mintis mintijate lygiai taip pat, kaip sapnuojate sapną: net nesusivokiate, kad tai vyksta, kaip kad ir sapnuotojas nesusivokia, jog jis sapnuoja.

Pateiksiu kelias tokias nesąmoningas mintis, kurios gimdo nepasitenkinimą ir pasipiktinimą. Tai grynos mintys, nuoga struktūra be konteksto, kuriame ji kyla – taip bus aiškiau. Jeigu jūsų gyvenimo fone yra nelaimingumo jausmas, patyrinėkite, kurios iš šių minčių būdingos jums, o paskui patys nustatykite, kokiame kontekste, kokioje gyvenimo situacijoje jos kyla.

Mano gyvenime kažkas turi įvykti, kad aš galų gale pasijusčiau laimingas ir ramus. Piktinuosi, kad tai vis neįvyksta. Galbūt tas pasipiktinimas paskatins įvykius.

Praeityje buvo įvykių, kurių būti neturėjo, ir aš dėl to piktinuosi. Jei jų nebūtų buvę, aš dabar būčiau laimingas ir ramus.

Dabar vyksta tai, ko neturėtų būti. Tie įvykiai trukdo man būti ramiam ir laimingam.

Dažnai tokios mintys būna nukreiptos į kitus žmones. Žodį „įvykti“ čia keičia žodis „daryti“.

Tu turi padaryti tą ar aną, kad aš pasijausčiau laimingas ir ramus. Piktinuosi, kad dar nepadarei. Gal mano pasipiktinimas privers tave pajudėti.

Tai, ką padarei ar pasakei praeityje arba ko nepadarei ir nepasakei, dabar trukdo man būti ramiam ir laimingam.

Tai, ką tu darai ar ko nedarai dabar, trukdo man būti ramiam ir laimingam.

Laimės paslaptis

Aukščiau pateiktos prielaidos, ar mintys, yra sumišusios su tikrove. Tai ego sukurtos istorijos, kurių tikslas – įtikinti jus, kad jūs dabar negalite būti ramūs ir laimingi, kad negalite būti, kas esate iš tikrųjų. Būti, kas esate iš tikrųjų, ir būti ramiems – tai tas pat. Ego verčia jus galvoti: „Gal kada nors būsiu ramus ir laimingas… jeigu tik įvyks tas ar anas dalykas, jei tik gausiu tą ar aną arba tapsiu tuo ar anuo.“ Arba: „Niekada nebūsiu ramus ir laimingas, nes praeityje įvyko tas ar anas dalykas. Juk tokie yra visi žmonės. Kiekvienas jų turi savą istoriją, kodėl negali būti laimingas.“ Ego nežino, kad ramūs ir laimingi galite būti tik dabar. O gal žino, tačiau bijo, kad ir jūs galite tai sužinoti. Nes ramybė visų pirma reiškia ego viešpatavimo pabaigą.

Kaip pasiekti ramybę dabar? Susitaikykite su šia akimirka. Ši akimirka – tai aikštė, kurioje vyksta gyvenimo žaidimas. Jis negali vykti niekur kitur. Susitaikę su šia akimirka pažiūrėkite, kas vyksta, ką jūs patys galite padaryti ar pasirinkti ir kaip per jus reiškiasi gyvenimas. Štai žodžiai, kurie perteikia gyvenimo meno, sėkmės ir laimės paslaptį: gyvenimas ir mes esame viena. Kai tai suprasite, pajusite, kad ne jūs gyvenate gyvenimą, o pats gyvenimas teka per jus. Gyvenimas yra šokėjas, o mes – šokis.

Ego patinka piktintis tikrove. Kas yra tikrovė? Visa, kas yra. Buda ją vadino tatata – tai gyvenimo tokybė, kuri yra ne daugiau kaip šios akimirkos tokybė. Pasipriešinimas jai yra vienas iš pagrindinių ego požymių. Iš šio pasipriešinimo kyla negatyvumas, kuris maitina ego, šis pasipriešinimas sukelia nelaimingumo būseną, kuri yra tokia miela ego. Tokiu būdu jūs kenčiate patys ir kankinate kitus nė nežinodami, kad tai darote, nė nenutuokdami, kad Žemėje kuriate pragarą.

Kurti kančią ir to nesuprasti – štai kas yra nesąmoningo gyvenimo esmė. Tai toks gyvenimas, kurį visiškai valdo ego. Ego nesugebėjimas atpažinti savęs ir įvertinti savo veiksmus yra neįtikimas ir pribloškiamas. Ego kartoja lygiai tokius pat veiksmus, už kuriuos smerkia kitus. O kai jam kas nors tai prikiša, ego puola piktai gintis ir savo naudai sukuria aibę protingų argumentų bei pasiteisinimų. Taip elgiasi pavieniai žmones, korporacijos, vyriausybės. Kai viskas žlunga ir toks elgesys nepasiteisina, ego ima šaukti, griebiasi fizinės prievartos, siunčia į kitas šalis jūrų pėstininkus. Labai prasmingi yra Kristaus žodžiai: „Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“

Jei norime, kad tūkstančius metų trunkantys žmonijos vargai baigtųsi, pradėti turime nuo savęs. Turime visiškai prisiimti atsakomybę už savo būseną kiekvieną akimirką. Dabar. Paklauskite savęs: „Ar manyje dabar yra nors kiek negatyvumo?“ Tada imkite budriai stebėti savo mintis ir emocijas. Stenkitės pastebėti menkiausias nelaimingumo apraiškas, apie kurias kalbėjome pirmiau. Tai yra nepasitenkinimas, nervingumas, irzlumas, jausmas, kad „viskas lenda per gerklę“ ir taip toliau. Pastebėkite mintis, kuriomis teisinatės dėl savo nelaimingumo – jos iš tikro tą nelaimingumą ir sukelia. Kai susivokiate, jog jus kamuoja negatyvumas, žengiate žingsnį į priekį gyvenimo sėkmės link. O iki to laiko jūs su negatyvumu, su savo būsenomis, su ego, tapatinsitės. Kai tapatybę su savo mintimis, emocijomis ir reakcijomis nutraukiate, tai nereiškia neigimo. Jūs tik atpažįstate savo ego kaip ego, ir tapatybė su juo nutrūksta savaime. Jūsų savivoka, jūsų „aš“ pajautimas persimaino: pirmiau buvote savo mintys, emocijos ir reakcijos, o dabar jau esate pats Buvimas, sąmonė, kuri mintis, emocijas ir reakcijas tik stebi.

„Vieną gražią dieną aš išsilaisvinsiu iš ego gniaužtų.“ Kas čia kalba? Ego. Išsilaisvinti iš ego gniaužtų anaiptol nėra sudėtingas uždavinys. Tai paprasta. Visa, ką jums reikia padaryti, tai įsisąmoninti savo mintis ir emocijas tada, kai jos kyla. Tai nėra „darymas“. Tai yra budrus „matymas“. Todėl tiesa yra tokia, kad negalite padaryti nieko, idant išsilaisvintumėte iš ego gniaužtų. Kai tai vis dėlto įvyksta, kai mąstymas užleidžia vietą sąmonei, jūsų gyvenime ima reikštis proto kokybės, gerokai pranokstančios ego protingumą, jūs atpažįstate beasmenę minčių ir emocijų prigimtį, – jose nebelieka „aš“. Dabar tai jau tiesiog žmogiškos mintys ir žmogiškos emocijos. Jūs jau esate Buvimo šviesa, ir visa jūsų asmeninė istorija tampa tiesiog istorija, o tai yra tik minčių ir emocijų rinkinys, kuris dabar jau nebėra reikšmingas ir nebeužima svarbios jūsų sąmonės vietos, nebeformuoja jūsų tapatybės.

Skaitėte ištrauką iš Eckhart Tolle audioknygos „Naujoji žemė“. Klausykite šios audioknygos vairuodami – pakeliui į darbą ar namo, keliaudami, sportuodami ar tvarkydamiesi namuose. Ją rasite Audiotekoje.

GAUK 20% NUOLAIDĄ AUDIOKNYGAI
Apie Autorių

Aurimas Mikalauskas

Facebook Instagram YouTube

Audioknygos mane lydi kelionėse, sportuojant, vartantis paplūdimyje, važiuojant dviračiu, kartais net ir miegant. Knygą paimti į rankas ne visada spėju, o audioknygai laiko randu kasdien. Plačiau.


Pasidalink: