Vienuolika Lyderiavimo Paslapčių pagal Napoleon Hill

Yra du žmonių tipai: lyderiai ir pavaldiniai. Turite nuspręsti, kuris tipas jums patrauklesnis: norite likti pavaldiniu ar norite tapti lyderiu. Nuo pasirinkimo priklausys (be kita ko) ir jūsų atlygis. Skirtumas tarp šių variantų didelis. Juk pavaldinys negali tikėtis tokio pat atlygio, kokio nusipelno lyderis, nors daugelis pavaldinių klaidingai mano, kad yra verti daugiau.

Nėra gėdinga būti pavaldiniu. Kita vertus, nėra jokių priežasčių likti juo amžinai. Daug lyderių savo karjerą pra­dėjo kaip pavaldiniai. O lyderiais jie tapo todėl, kad buvo protingi pavaldiniai.

Žmogus (išskyrus retas išimtis), kuris nesugeba sumaniai įvykdyti lyderio reikalavimų, pats geras lyderis būti negali. Ir priešingai, – kas moka vykdyti lyderio nurodymus, paprastai sulaukia progos vadovauti.

Vienuolika lyderiavimo paslapčių

Štai svarbiausios lyderio savybės.

 1. Drąsa: ji grįsta savęs ir savo veiklos pažinimu. Nėra pavaldinių, norinčių turėti vadovą, kuriam trūksta pa­sitikėjimo savimi. Joks protingas pavaldinys su tokiu vadovu ilgai nedirbs.
 2. Savikontrolė: nesugebantis savęs kontroliuoti žmogus nie­kuomet nesugebės valdyti kitų. Savikontrolė yra būtinas pavaldinių bruožas, jei jie kada nors nori tapti lyderiais, tikrais vadovais.
 3. Aštrus teisingumo jausmas: jeigu lyderis neteisingas ir negarbingas, jis nesugebės išsikovoti pavaldinių pagar­bos.
 4. Sprendimų tikslumas: svyruojantis ir neryžtingas žmogus yra nepatikimas ir vadovauti negali.
 5. Planų tikslumas: geras vadovas turi planuoti savo darbą ir baigti savo planus. Vadovas, kuris neturi darbo plano, primena laivą be vairininko. Anksčiau ar vėliau jis suduš į uolas.
 6. Įprotis padaryti daugiau, negu kad yra mokama: vado­vas turi būti pasirengęs dirbti daugiau, negu reikalauja iš savo pavaldinių.
 7. Maloni asmenybė: nedėmesingas, netvarkingas žmogus vargu ar sugebės tapti geru lyderiu. Lyderis turi būti vertas pagarbos. Žmonės neis paskui tą, kuris nesiekia palenkti kitų į savo pusę.
 8. Atjauta ir supratimas: geras lyderis privalo savo paval­dinius suprasti. Jis turi gyventi jų rūpesčiais.
 9. Išmanyti visas subtilybes: vadovas apie savo pareigas ir veiklą turi žinioti visas smulkmenas.
 10. Atsakomybė: geras vadovas turi būti pasirengęs prisiim­ti atsakomybę už savo pavaldinių klaidas ir trūkumus. Mėginantis išvengti atsakomybės jau nebėra vadovas. Jeigu kuris nors pavaldinys suklydo, vadovas pirmiau­sia turi pagalvoti, ką jis pats padarė negerai.
 11. Bendradarbiavimas: komandos lyderis turi stengtis suvienyti visų komandos narių pastangas. Jis turi sugebėti įtikinti savo pavaldinius veikti taip kaip ir jis. Lyderiavimas reikalauja jėgos, o norėdamas būti stiprus, lyderis turi dirbti išvien su komanda.

Yra dvi lyderiavimo formos. Pirma – tai lyderiavimas, grįstas dėmesingu ir geranorišku požiūriu į pavaldinius. Ant­ra – lyderiavimas gali remtis vien jėga ir prievarta.

Žmonijos istorijoje yra daug pavyzdžių, kai prievarta grįstas lyderiavimas žlugo. Diktatorius ir tironus paprastai nuverčia. Vadinasi, žmonės nenori sekti paskui vadovą, kuris juos išnaudoja. Tironai būna pasmerkti.

Tokių despotiškų lyderių pavyzdžiai yra Napoleonas, Musolinis, Hitleris… galiausiai jie patyrė nesėkmę. Sėkmingas lyderiavimas – tai lyderiavimas, grįstas rūpesčiu ir pagarba pavaldiniams!

Naujausieji lyderiavimo principai apima minėtuosius vienuolika faktorių, tačiau jais neapsiriboja. Tie, kurie pasi­naudos šiais principais savo veikloje, galės lyderiauti visose gyvenimo srityse.

Kodėl lyderiai kartais pralaimi

Lyderiams svarbu žinoti ir ko nereikia daryti. Pažiūrėkime, kokios klaidos įstumia juos į nesėkmę:

 1. Jie nenumato visų detalių. Efektyvus vadovavimas reika­lauja atsižvelgti į visas detales. Nė vienas tikras lyderis negali būti „pernelyg užsiėmęs“, kad pamirštų vykdyti savo pareigas. Jeigu žmogus, vadovas arba pavaldinys, sako, kad jis „pernelyg užsiėmęs“, idant pakoreguotų savo planus ar atkreiptų dėmesį į kurią nors detalę, vadinasi, jam trūksta kompetencijos. Geras lyderis nepraleidžia pro akis nė vienos smulkmenos. Be abejo, kai reikia, jis pasikliauja savo pavaduotojais.
 2. Jie nenori atlikti kai kurių užduočių. Tikras lyderis, iškilus būtinybei, visuomet turi būti pasirengęs atlikti bet kokį darbą, bet kokį pavedimą. Vadovas daro viską – tai tiesa, kurią žino ir kuria vadovaujasi visi klestintys lyderiai.
 3. Jie mano, kad jiems moka už žinias, o ne už jų pritaikymą. Pinigai nedalijami tiems, kurie paprasčiausiai „žino“. Jie atitenka tiems, kurie, vadovaudamiesi žiniomis, dirba patys arba vadovauja kitiems.
 4. Jie bijo konkurencijos. Lyderiui, kuris bijo, kad paval­dinys gali užimti jo vietą, anksčiau ar vėliau tą vietą iš tiesų teks užleisti kitam. Talentingas vadovas kurį nors iš pavaldinių supažindina su visomis darbo subtilybė­mis, kad iškilus būtinybei šis galėtų jį pavaduoti. Tik taip vadovas gali vienu metu būti keliose vietose ir kontroliuoti situaciją. Tiesa yra tokia: tas vadovas, kuris leidžia pavaldiniams atskleisti savo galimybes, pasiekia kur kas daugiau nei tas, kuris pasikliauja vien savo jėgomis.
 5. Jiems trūksta vaizduotės. Žmogus be vaizduotės nesu­geba priimti efektyvių sprendimų, todėl jo vadovavimo rezultatai visada bus prastesni.
 6. Jie būna savanaudžiai. Jei vadovas nuolat savinsis pavaldinių pasiekimus, jis anksčiau ar vėliau sukels šių nepasitenkinimą. Tikras lyderis nepretenduoja į garbę ir apdovanojimus. Jis rūpinasi, kad bendradarbiai gautų už savo darbą atitinkamą atlygį ir būtų tinkamai įvertinti.
 7. Jie nemoka tvardytis. pavaldiniai negerbs vadovo, jeigu jis nesugeba tvardytis ir būna nesantūrus. Nesantūrumas ir panašios asmenybės savybės žlugdo abipusį pasitikėjimą ir griauna vadovo autoritetą.
 8. Jie būna nelojalūs. Šis punktas turėtų būti sąrašo viršuje. Vadovas, kuris negerbia nei pavaldinių, nei vadovų, savo poste ilgai neišsilaikys. Lojalumo stoka – viena iš priežasčių, dėl kurios žmonės pralaimi visose veiklos srityse.
 9. Jie būna pernelyg valdingi. Geras vadovas pataria, padrą­sina, tačiau jokiu būdu nesistengia pavaldinių gąsdinti. Jei vadovas yra sumanus, jis nesistengs pabrėžti, kad jis – vadovas. Savo aukštas pareigas jis pateisins geru darbu.
 10. Jie pernelyg įsijaučia į vadovo vaidmenį. Tikras lyderis niekada nesistengs pabrėžti savo titulo. Žmogus, kuris pernelyg didžiuojasi savo postu, paprastai daugiau nieko ir neturi – tik postą.

Tokios yra dažniausios nesėkmių priežastys. Bet kuri iš jų gali būti lemiama. Jeigu norite vesti paskui save komandą, ati­džiai išstudijuokite vadovų klaidas ir stenkitės jų vengti.

Čia buvo ištrauka iš Napoleon Hill audioknygos „Mąstyk ir Būk Turtingas!“. Kodėl audioknygos? Nes aš ją ne skaičiau, o klausiau – vairuodamas, bėgiodamas Vingio Parke, o kartais ir prieš miegą 😉 Man ji padėjo padaryti ne vieną kvantinį šuolį, tad ir dalinuosi, gal bus naudinga ir tau.

GAUK 20% NUOLAIDĄ AUDIOKNYGAI
Apie Autorių

Aurimas Mikalauskas

Facebook Instagram YouTube

Audioknygos mane lydi kelionėse, sportuojant, vartantis paplūdimyje, važiuojant dviračiu, kartais net ir miegant. Knygą paimti į rankas ne visada spėju, o audioknygai laiko randu kasdien. Plačiau.


Pasidalink: